Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | English
 Site İçi Arama
   
 
Kullanıcı Adı :  
Şifre:  
 
Üye Ol | Şifremi Unuttum
Vergi Takvimi
 
23.10.2014
 
• Eylül  2014 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
• Eylül  2014 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
• Eylül  2014 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı
• Sosyal Güvenlik Kurumuna 2014 Eylül  ayı Prim ve Hizmet Bildirgesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Elektronik Ortamda Beyanı
 
24.10.2014
 

• Eylül  2014 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı

 
27.10.2014
 
• 01-15 Ekim Dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Elektronik Ortamda Beyanı ve Ödemesi
• Eylül  2014 Dönemine ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
• Eylül  2014 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
• Eylül  2014 Dönemine ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
• Eylül  2014 Dönemine ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödenmesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Dönemine ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
 
Vergi Takvimi - 2014 »
 Devlet İstatistik Enstitüsü
 ÜFE ve TÜFE Endeksleri
 

(2003 = 100 Bazlı) 
Eylül 2014 YİÜFE

önceki aya göre:  % 0,85 ,
önceki yılın aynı ayına göre:  % 9,84    
Eylül2014 TÜFE
önceki aya göre:  % 0,14 ,
önceki yılın aynı ayına göre:  % 8,86

 
 
 
Hoşgeldiniz
Denetim yetkisi almış ilk yerli şirketlerden biri olan TÜRKERLER; Sermeye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu düzenlemesindeki şirketleri ve sigorta şirketlerini de denetleme yetkisine sahip olup Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu(BDDK) tarafından yetkilendirilmiş 20 firmadan biridir.
 
 Yeni Türk Ticaret Kanunu
 
6103 sayılı türk ticaret kanunu yürürlüğü ve uygulama şekli ve Limited Şirketler...
ayrıntılar için tıklayınız »
 Yeni Türk Ticaret Kanunu
 
YTTK` da Anonim Şirketler...
ayrıntılar için tıklayınız »
 Yeni Türk Ticaret Kanunu
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. ...
ayrıntılar için tıklayınız »
 Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 
6102 sayılı TTK`nun 88`nci ve Geçici 1 maddeleri ile 660 sayılı KHK`nin 9`uncu, 26`ncı ve Geçici 1`inci maddeleri uyarınca; Aşağıda yer alan kurum,kuruluş ve işletmelerin 01.012014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilşkin münfrit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına, Aşagıda yer almayanların münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TMS`nın uygulanabileceği, Kapsama dahil olmayanların Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulanmasının devamına, karar verilmiştir....
ayrıntılar için tıklayınız »
 Güncel
 
01.10.2014 | Ağustos 2014 Dönemine Ait 30 Eylül 2014 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken B(a) ve B(s) Formlarının Verilme Sürelerinin 03.10.2014 Günü Saat 23:59’a Kadar Uzatılması Hakkında....
02.10.2014 | Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Yeniden Yapılandırılması...
02.10.2014 | 6552 Sayılı Kanunun; 73 üncü Maddesi Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Alacaklar 01.12.2014 Tarihine Kadar ile 74 üncü Maddesine Göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bilançolarında Görülmekle Birlikte İşletmelerinde Bulunmayan Kasa Mevcutları ve Ortaklardan Alacakları 31.12.2014 Tarihine Kadar Beyan Edilerek Aktiften Çıkartmaları...
10.10.2014 | Vakıf Vergi Muafiyeti ile Kamuya Yaralı Dernek Statüsünün Verilmesiyle İlgili Açıklama...
24.09.2014 | 250.000,00 TL ve Daha Fazla Borcu Olan Ve Bu Tutar Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması....
E-Mail List
 
   
   
 
Haberler & Duyurular
Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
6102 sayılı TTK`nun 88`nci ve Geçici 1 maddeleri ile 660 sayılı KHK`nin 9`uncu, 26`ncı ve Geçici 1`inci maddeleri uyarınca; Aşağıda yer alan kurum,kuruluş ve işletmelerin 01.012014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilşkin münfrit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına, Aşagıda yer almayanların münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TMS`nın uygulanabileceği, Kapsama dahil olmayanların Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulanmasının devamına, karar verilmiştir.


Yeni Türk Ticaret Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrası 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


Yeni Türk Ticaret Kanunu
YTTK` da Anonim Şirketler


Yeni Türk Ticaret Kanunu
6103 sayılı türk ticaret kanunu yürürlüğü ve uygulama şekli ve Limited Şirketler


 
 
Güncel
 
Döviz Kurları (T.C. Merkez Bankası)
  ALIŞ SATIŞ
USD 2,2444 2,2484
EURO 2,8513 2,8565
GBP 3,5983 3,617
Türkerler © 2008 - Tüm Hakları Saklıdır Web Tasarım Grimor